zırla-

(zirla- konumundan yönlendiriliyor)

zırla-

(zɯɾɫa'-)
fiil nesnesiz zırlar (zɯɾ'ɫaɾ)
Oyuncağı için zırlıyor.