zır zır

(zir zir konumundan yönlendiriliyor)

zır zır

('zɯɾ 'zɯɾ)
zarf
zır zır ağlamak