zimmet

zimmet

(zim'met)
ad
1. zimmetindeki mallar
2. zimmet miktarı
Zimmetine para geçirmiş.
3. zimmet ödemek
Hesabı kardeşinin zimmetine geçirdi.