zımba

(zimba konumundan yönlendiriliyor)

zımba

punch, stapler ('zɯmba)
ad
1. Kâğıtları zımbayla tutturdu.
2. Evrakların zımbalarını söktü.