zenci

zenci

black, coloured, Negro, niggernègre (zen'ʤi)
ad
Bir zenciyle tanışmış.