zayi

zayi

(zaː'jiː)
sıfat
kaybolmuş zayi mallar
kaybetmek Parasını boşuna zayi etti.

fiil kaybolmak zayi olan yıllar
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.