zıt

(zıddı konumundan yönlendiriliyor)

zıt

contrary, incompatible, opposite (zɯt)
sıfat zıddı (zɯd'dɯ)
zıt anlam