yüzgeç

(yuzgeci konumundan yönlendiriliyor)

yüzgeç

fin, flipperbarbatana, nadadeira (jyz'ɟeʧ)
ad yüzgeci (jyzɟe'ʤi)
zooloji balığın iri yüzgeçleri