yüksün-

(yuksun- konumundan yönlendiriliyor)

yüksün-

(jycsyn'-)
fiil nesnesiz yüksünür (jycsy'nyɾ)
Aynı işleri yüksünmeden yapar.