yörünge

(yorunge konumundan yönlendiriliyor)

yörünge

orbitорбита (jœɾyn'ɟe)
ad
1. dünyanın yörüngesi
2. matematik kürenin yörüngesi