yo

yo

(jo)
ünlem
― Yardım edebilir miyim? ― Yo, gerek yok, teşekkür ederim.