yırt-

(yirt- konumundan yönlendiriliyor)

yırt-

(jɯɾt'-)
fiil geçişli -i hâli yırtar (jɯɾ'taɾ)
1. Gazeteden bir parça yırttı.
2. Cam elini yırttı.

yırt-


fiil nesnesiz -den hâli
mecaz Cezadan yırttı.