yersiz

yersiz

gratuitous, incorrect, uncalled-for, unearthly, unhappy, wrong (jeɾ'siz)
sıfat
1. yersiz yurtsuz bir zavallı
2. mecaz yersiz bir teklif