yerleşik

yerleşik

built-in, orthodoxmorador (jeɾle'ʃic)
sıfat yerleşiği (jeɾleʃi'i)
1. yerleşik bir toplum
2. mecaz yerleşik bir hastane