yer kabuğu

(yer kabugu konumundan yönlendiriliyor)

yer kabuğu

('jeɾ kabuu)
ad
coğrafya yer kabuğunda oluşan çatlaklar