yer çekimi

(yer cekimi konumundan yönlendiriliyor)

yer çekimi

gravity ('jeɾ ʧecimi)
ad
yer çekimi kuvveti