yen-

(yenir konumundan yönlendiriliyor)

yen-

(jen'-)
fiil geçişli -i hâli yener (je'neɾ)
Rakibini yenemedi.

yen-

(jen'-)
fiil nesnesiz yenir (je'niɾ)
Yemeklerin hepsi yendi.