yenilebilir

yenilebilir

edible

yenilebilir

jedlý

yenilebilir

spiselig

yenilebilir

essbar

yenilebilir

comestible

yenilebilir

syötäväksi kelpaava

yenilebilir

comestible

yenilebilir

jestiv

yenilebilir

commestibile

yenilebilir

食べられる

yenilebilir

식용의

yenilebilir

eetbaar

yenilebilir

spiselig

yenilebilir

jadalny

yenilebilir

comestível

yenilebilir

ätbar

yenilebilir

ซึ่งกินได้

yenilebilir

ăn được

yenilebilir

可食用的