yenik

(yenigi konumundan yönlendiriliyor)

yenik


sıfat
yenik bir takım

yenik

(je'nic)
ad yeniği (jeni'i)
Yün halı güve yeniğiyle dolu.

yenik

beaten
sıfat
varakları yenik bir yazma