yellen-

yellen-

(jellen'-)
fiil nesnesiz yellenir (jelle'niɾ)
1. Taze yufkalar yellenmek üzere serilir.
2. Bebek yellenince rahatladı.