yazın

(yazin konumundan yönlendiriliyor)

yazın

('jazɯn)
zarf
Yazın köy işleri artar.

yazın

(ja'zɯn)
ad
yazın ürünü
yazın