yazgı

(yazgi konumundan yönlendiriliyor)

yazgı

fate (jaz'gɯ)
ad
din acılarla dolu bir yazgı