yazık

(yazığı konumundan yönlendiriliyor)

yazık

(ja'zɯk)
ad yazığı (jazɯ'ɯ)
Bu çocuğa yazık değil mi?

yazık

crime, criminal, pity, shame
ünlem
1. Yazık! Çocuk yetim kalmış.
2. Yazık! Bu tavrı ona yakıştıramıyorum.