yayık

(yayığı konumundan yönlendiriliyor)

yayık

(ja'jɯk)
ad yayığı (jajɯ'ɯ)
elektrikli yayık

yayık

churn (ja'jɯk)
sıfat
Yayık bir biçimde oturdu.