yavrukurt

yavrukurt

cub (jav'ɾukuɾt)
ad yavrukurdu (jav'ɾukuɾdu)
yarukurt kampı