yaver

yaver

(jaː'veɾ)
ad
1. padişah yaveri
2. askerlik Komutan yaverini sürgün etti.