yatkın

(yatkin konumundan yönlendiriliyor)

yatkın

apt, prone (jat'kɯn)
sıfat
1. yatkın otlar
2. yatkın ürünler
3. işe eli yatkın bir genç
4. mecaz hemen öfkelenmeye yaktın biri