yardımcı öğretmen

yardımcı öğretmen

třídní asistent

yardımcı öğretmen

hjælpelærer

yardımcı öğretmen

Assistenzlehrkraft

yardımcı öğretmen

βοηθός δασκάλου

yardımcı öğretmen

classroom assistant, teacher's aide

yardımcı öğretmen

maestro auxiliar, profesor auxiliar

yardımcı öğretmen

koulunkäyntiavustaja

yardımcı öğretmen

assistant scolaire

yardımcı öğretmen

pomoćnik učitelja

yardımcı öğretmen

assistente di classe

yardımcı öğretmen

教室助手

yardımcı öğretmen

보조 교사

yardımcı öğretmen

hulponderwijzer

yardımcı öğretmen

hjelpelærer

yardımcı öğretmen

asystent nauczyciela

yardımcı öğretmen

assistente de sala de aula

yardımcı öğretmen

лаборант

yardımcı öğretmen

lärarassistent

yardımcı öğretmen

ครูผู้ช่วยในห้องเรียน

yardımcı öğretmen

trợ giảng

yardımcı öğretmen

课堂助教