yaran-

(yaranır konumundan yönlendiriliyor)

yaran-

(jaɾan'-)
fiil nesnesiz -e hâli yaranır (jaɾa'nɯɾ)
1. Ne kadar çalışsa da şirkete yaranamadı.
2. mecaz Kendisine yaranmak isteyenlerden uzak durdu.