yahu

yahu

(jaː'hu)
ünlem
1. Yavaş yahu!
2. İnanamıyorum yahu!