yürütme

yürütme

conduct (jyɾyt'me)
ad
1. İşleri eskisi gibi yürütmeye çalışıyor.
2. yürütmede çıkan sorunlar
3. yürütme organları