votka

votka

vodkaводкаفودْكاvodkavodkaWodkaβότκαvodkavotkavodkavotkavodkaウォッカ보드카wodkavodkawódkavodca, vodkavodkaเหล้าวอดกาของรัสเซียไม่มีสีrượu vodka伏特加酒 ('votka)
ad
Votka içti.