vida somunu

vida somunu

matka

vida somunu

møtrik

vida somunu

Mutter

vida somunu

παξιμάδι

vida somunu

nut

vida somunu

tuerca

vida somunu

mutteri

vida somunu

écrou

vida somunu

matica

vida somunu

dado

vida somunu

ナット

vida somunu

너트

vida somunu

moer

vida somunu

mutter

vida somunu

nakrętka

vida somunu

porca

vida somunu

гайка

vida somunu

mutter

vida somunu

แป้นเกลียวของสลัก

vida somunu

đai ốc

vida somunu

螺母