verimlilik

verimlilik

produktivita

verimlilik

produktivitet

verimlilik

Produktivität

verimlilik

productividad

verimlilik

tuottavuus

verimlilik

productivité

verimlilik

produktivnost

verimlilik

produttività

verimlilik

生産性

verimlilik

생산성

verimlilik

productiviteit

verimlilik

produktivitet

verimlilik

wydajność

verimlilik

produtividade

verimlilik

produktivitet

verimlilik

ความสามารถในการผลิต

verimlilik

năng suất

verimlilik

生产力