veliaht

(veliahdi konumundan yönlendiriliyor)

veliaht

crown prince (veli'aht)
ad veliahdı (veliah'dɯ)
Veliaht tahtı devraldı.