vehim

(vehmi konumundan yönlendiriliyor)

vehim

imagination (ve'him)
ad vehmi (veh'mi)
vehme kapılmak