vefat

(vefati konumundan yönlendiriliyor)

vefat

(ve'fat)
ad vefatı (vefaː'tɯ)
hastanın vefat haberi
Dedesi dün hastanede vefat etti.