varak

varak

gold-leaf (va'ɾak)
ad varağı (vaɾa'ɯ)
1. yazmanın ilk varakları
2. dosyadaki varak sayısı
3. altın varak