vakit

(vakti konumundan yönlendiriliyor)

vakit

time (va'cit)
ad vakti (vak'ti)
1. yemek vakti
Ev işleriyle vakit geçirdi.
2. Çocuğun uyku vakti geldi.
3. vaktin ünlü ressamları