vakıf

(vakfi konumundan yönlendiriliyor)

vakıf

foundation, waqf (va'kɯf)
ad vakfı (vak'fɯ)
1. vakıf arazisi
2. vakıf müdürü
3. vakıf çalışanları