vakar

vakar

dignity (va'kaɾ)
ad
vakar sahibi olmak