vahim

vahim ile ilgili aramalar: gaflet

vahim

(va'him)
sıfat
ağır vahim bir sonuç
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.