üzül-

(uzulur konumundan yönlendiriliyor)

üzül-

(yzyl'-)
fiil nesnesiz üzülür (yzy'lyɾ)
Ailesinden ayrıldığı için üzülüyor.