uzlaşma

(uzlasma konumundan yönlendiriliyor)

uzlaşma

compromise, conciliation, reconciliationcompromisso (uzɫaʃ'ma)
ad
Taraflar arasında uzlaşma sağlandı.