üzengi kemiği

(uzengi kemigi konumundan yönlendiriliyor)

üzengi kemiği

(yzen'ɟi cemii)
ad
anatomi Hastanın üzengi kemiğinde sorun var.