uzan-

(uzanır konumundan yönlendiriliyor)

uzan-

(uzan'-)
fiil nesnesiz -e hâli uzanır (uza'nɯɾ)
1. Yemekten önce biraz uzandı.
2. Ağaçların gölgesi tarlalarda uzanıyor.
3. yol boyunca uzanan kavaklar
4. Rafa uzanamıyor.
5. Kapıdakini görmek için pencereden uzandı.
6. mecaz Kasabaya kadar uzandı.