uyuşmazlık

(uyusmazligi konumundan yönlendiriliyor)

uyuşmazlık

clash, difference, disagreement, discord, dispute, dissension, division, incompatibility (ujuʃmaz'ɫɯk)
ad uyuşmazlığı (ujuʃmazlɯ'ɯ)
uyuşmazlığı giderme