uyruk

(uyrugu konumundan yönlendiriliyor)

uyruk

citizen, subject (uj'ɾuk)
ad uyruğu (ujru'u)
1. yabancı uyruklu yolcular
2. mecaz başkasının uyruğu altında olmak