ütopi

(utopi konumundan yönlendiriliyor)

ütopi

(yto'pi)
ad
bir ütopiye ümit bağlamak