üryan

(uryani konumundan yönlendiriliyor)

üryan

(yɾ'jan)
sıfat üryanı (yɾjaː'nɯ)
üryan bir beden